Langs Heilige Huizen


Go to content

Main menu:


Klooster van de Paters Oblaten

Kerken en Kapellen > Broekhem

KLOOSTER VAN DE PATERS OBLATEN, MISSIONARISSEN VAN DE ONBEVLEKTE MAAGD MARIA
Ravensbosch. In 1879 kwam de republikeinse partij in Frankrijk aan de macht. Zij wilde de macht van de kerk over het openbare onderwijs breken en eiste van de religieuzen allerlei eden op de grondwet enz. Feitelijk wilden de republikeinen vanuit hun laicistisch politiek concept het geloof terugdringen uit de publieke sector en scheiding van kerk en staat die pas in 1905 in Frankrijk definitief werd. Het ging dus vooral om de vrijheid van het onderwijs en een kerk onderworpen aan de staat. Op 4 november 1880 greep de staat in en de politie zette daadwerkelijk de paters en broeders het land uit. Zij zochten elders, buiten Frankrijk, een nieuwe plek voor de novicen. De uit Frankrijk verbannen paters Oblaten, broeders en studenten waren toen al enkele jaren in Zuid-Limburg en vonden juist op Ravensbosch hun belangrijkste en grootste vestiging vanaf 1885. Het werden in de volksmond de ‘Paters van de Bosj’ genoemd. Het huis was aangekocht en snel vergroot. Een Luiks architect werd in de arm genomen om de uitbreidingen en verbouwingen uit te tekenen. Enkele jaren later zou blijken hoe funest en onvolkomen de eerste bouwerij bleek, óók die van 1885 vóórdat men op Ravenbosch binnentrok. In 1890 werd een tweede verdieping gebouwd op de oostelijke vleugel van het huis, de studentenvleugel. Deze werd tegelijkertijd naar het noorden en naar het zuiden verlengd, tot een totale lengte van bijna 100 meter. Aan het zuidelijke einde van deze vleugel, die nog los bleef staan van de rest van het gebouwencomplex werd de grote eetzaal met de drie daarboven gelegen verdiepingen gebouwd. In 1892 werd de westelijke vleugel verbonden met het centrale gedeelte van het gebouw, het woonhuis van de voormalige hoeve Ravensbosch. In 1894 kon men 11 ha land erbij kopen, zodat men ook in de eigen middelen van bestaan zou kunnen voorzien. Daartoe was ook een nieuwe boerderij noodzakelijk. In 1899 kwamen deze gebouwen voor het gebruik gereed. Tussen al deze bedrijvigheid door was er echter een andere grote verandering doorgevoerd. De Franse periode werd gevolgd door de Duitse. Hun Nederlandse collega’s zaten op Geerlingshof. Er werden dan ook opnieuw uitbreidingsplannen gemaakt, nu voor een nieuwe, grote kapel. Architect Peters uit Aken tekende een kapel in Romaanse stijl, van binnen en van buiten. Hoewel het interieur door latere schilderingen (Br. Hochkirchen, circa 1930) een geheel ander aanzien kreeg, staat de kapel-kerk nu nog steeds in volle glorie op dezelfde plek als in 1900. In 1939 wordt de school op Ravensbosch gesloten. Er blijven alleen nog enige oudere paters en een aantal broeders achter. Na 1945 wordt het pand verbouwd voor ‘gastarbeiders’; mijnwerkers uit het buitenland. Vanaf 1963 is er een samenwerking met het Bernardinuscollege. Op 1 juli 1978 vertrekt de laatste student. Vanaf 2001 is een gedeelte van het gebouw in gebruik als stoeterij, in een ander deel houdt Jomanda haar healings.
De kapel is dagelijks vrij toegankelijk
Vanuit Valkenburg richting Maastricht kom je in het dorpje Broekhem. Ga de Bosstraat in en ga na de spoorwegovergang rechtdoor. Als je boven bent aangekomen en op het kruispunt linksaf gaat kom je bij het oude klooster van de broeders van Ravensbosch.

Opmerkelijk is dat in Ravensbosch ook de resten van een Romeinse tempel zijn gevonden.

Home | Wandel- en Fietsroutes | Kerken en Kapellen | Educatie | Agenda | Links | Contact | Site Map


Back to content | Back to main menu