Langs Heilige Huizen


Go to content

Main menu:


H Mauritius

Kerken en Kapellen > Schin op Geul

H. MAURITIUS OORSPRONG 9e EEUW
R.K. Kerk. Kerkplein 2, 6305 BB Schin op Geul.
Het dorp 'Schina' wordt al vermeld in het oudste gedenkboek (circa 847) van de abdij St. Remigius te Reims. Deze abdij had bezittingen bij Meerssen waaronder een landgoed te Schin op Geul waar al vroeg een parochie werd gesticht. De op een heuvel gelegen parochiekerk heeft in de loop der eeuwen verschillende verbouwingen en vergrotingen ondergaan.

Waarschijnlijk stond hier reeds in de 9e eeuw een kerkje. Het oudste gedeelte van de huidige kerk, het achterste smalle deel van het schip, was oorspronkelijk een Romaans driebeukig zaalkerkje. Hier ligt een plaat van blauwe hardsteen die afkomstig is van het graf van Hector van Hammersteyn.
De huidige toren en de zijmuren zijn in 1768 herbouwd in mergelsteen.
In 1794/1795 werd een nieuw bakstenen koor aangebouwd.
In 1926/1927 werd de kerk vergroot onder leiding van architect Van Groenendael uit Maastricht. Het oude koor uit 1796 werd vervangen door het huidige koor in Kunradersteen. Op de plaats van het oude koor werden aan het oude zaalkerkje een nieuw groot middenschip met twee zijbeuken, een nieuw rondgesloten priesterkoor en twee sacristieën gebouwd. In 1959 volgde een algehele restauratie van de kerk.

Het hoofdaltaar is van fraai houtsnijwerk. In de koepel boven het altaar is een kleurrijke schildering aangebracht voorstellende de Goddelijke Drie-eenheid, geflankeerd door de aartsengelen en Maria.

Cultusobjecten:
Een fragment uit het gebeente van de heilige dat gevat is in een vergulde ronde theca.
Een gepolychromeerd gipsen beeld uit 1885 stelt de H. Cornelius voor als paus. Hij draagt een tiara in de vorm van de hoofdbedekking van Perzische koningen, houdt in de linkerhand een pausstaf en in de rechter een hoorn. Op de sokkel staat 'H. Cornelius'. Beelden van de beschermheiligen Mauritius, Anthonius, Leonardus, Gerardus, Jozef en Lucia.
Calvariegroep met laatgotische beelden van Maria en Johannes uit ca. 1500 en een zittende Madonna met kind uit de 14e eeuw.
Romaans hardstenen doopvont uit de 12e eeuw, linker transept.
Bezoekers aan het kerkhof hebben een fantastisch uitzicht op de heuvels en wijngaarden rond Schin op Geul.

H. Missen: za 19.00, zo 10.30 uur.

In de week rondom 16 september H. Cornelius octaaf, ontstaan rond 1859. Mauritiusviering op de laatste zaterdag van september.

Meer weten over de H. Mauritius en de H.Cornelius.Klik voor meer info over de kerk

Home | Wandel- en Fietsroutes | Kerken en Kapellen | Educatie | Agenda | Links | Contact | Site Map


Back to content | Back to main menu