Langs Heilige Huizen


Go to content

Main menu:


H Joseph

Kerken en Kapellen > Broekhem

H. JOSEPH 1930
R.K. Kerk, Koningswinkelstraat 1, 6301 WH Valkenburg aan de Geul.
Gaaf mergelstenen gebouw in strakke dertiger-jaren stijl. Gebouwd door Alfons Boosten (1893-1951) Maastricht, een van de vernieuwers van de kerkelijke bouwkunst in Limburg. De samenhang tussen architectuur en beeldende kunst is kenmerkend voor de hier ingezette vernieuwing. Hij past hier een ruim middenschip toe met versmalde zijbeuken die in principe alleen bedoeld zijn voor de plaatsing van biechtstoelen en devotiebeelden. De hoofdruimte krijgt in Broekhem extra betekenis doordat het schip met de transepten en de absis één majestueuze ruimte vormen met een optimale oriëntatie op het priesterkoor, waardoor een vanzelfsprekende betrokkenheid van de gelovigen bij de eucharistieviering wordt bereikt. Doordat in het transept ook het orgel en het zangkoor zijn geplaatst wordt tevens het koor nauwer bij de liturgieviering betrokken.


DOOR DE VEELZIJDIGE TOEPASSING VAN BEELDENDE KUNST IS DE ARCHITECTUUR IN BROEKHEM VERRIJKT EN VERHEVEN TOT HET NIVEAU VAN EEN 'GESAMMTKUNSTWERK'.


De smalle rijzige vensters versterken het voorname en gesloten karakter van deze in wezen bescheiden kerk. Ook de consequente toepassing van mergel in exterieur en interieur geeft het gebouw een vanzelfsprekende verankering in zijn omgeving.

Hieronder beschrijving van enkele van de vele religieuze kunstwerken:
Henri Jonas vervaardigde de ramen van het priesterkoor.
Van de hand van de monnik-schilder Dom van der Mey zijn de Kruiswegstaties.


Het is behalve een geslaagde kerk ook een monument voor de bloeiende Limburgse kunst uit de jaren dertig. (Maastrichtse School). Regionale kunstenaars van formaat maakten kunstwerken die schitterend samengaan met de open ruimtelijke verhouding van de kerk.


EEN GEDEELTE VAN DE KERK IS DAGELIJKS TOEGANKELIJK.

Het uit hout gesneden kruis met corpus boven de altaartafel is vervaardigd door de beeldhouwer Jean Weerts.
Ramen in het middenschip van Henri Schoonbrood.
Ontroerend mooie raampjes van kindermartelaren door Henri Jonas.
Zijbeuken: kleine ramen met schilderingen van Charles Eyck.
Een mooi 17 eeuws Madonnabeeldje op het zijaltaar.
Beeldhouwwerk: Charles Vos
Glas in lood ramen: Charles Eijck en R. Smeets
Muur- en plafondschilderingen: Eugène Laudy
Doopvont, Tabernakel, kandelaars en smeedwerk: Atelier Brom te UtrechtH. Missen: wo 19.00 uur; za 17.30 uur.


Meer weten over H.Jozef.


Klik voor meer info over de kerk


Home | Wandel- en Fietsroutes | Kerken en Kapellen | Educatie | Agenda | Links | Contact | Site Map


Back to content | Back to main menu